Kontakt Info:

O Nama

Prilikom ovoga kratkog predstavljanja objasniti ćemo Vam potpuno neovisne tehnologije proizvodnje električne ili toplinske energije iz obnovljivih izvora koje nisu više samo dostupne nekolicini privilegiranih.

Napokon, znanje, ideje i inovativnosti u fotonaponskoj, kolektorskoj tehnologiji i tehnologiji dizalica topline su na razini da mogu ponuditi sigurnu, čistu i pouzdanu energiju koju možemo koristiti za potrebe u kućanstvima, kućama za odmor te poticanje gospodarskog razvoja namijenjena tvrtkama za povećanje profita i ostalim interesnim skupinama koje shvaćaju važnost energetsko-ekološke odgovornosti u svakodnevnom životu.

Solarna fotonaponska tehnologija

Solarna fotonaponska tehnologija omogućuje vam proizvodnju električne energije iz elektromagnetnog zračenja sunčeve svijetlosti, koja prilikom pada na solarnu ćeliju koja je sastavljena od dva tanka sloja poluvodičkog materijala proizvodi električnu energiju.

Fotonaponska ćelija je osnovni element koji sudjeluje u pretvorbi. Tako proizvedenu energiju možemo primijeniti na tisuće primjena od kojih je najzanimljivija prodaja električne energije hrvatskoj elektroenergetskoj mreži po povlaštenoj cijeni.

U današnjoj proizvodnji fotonaponskih modula postoje dvije osnovne tehnologije (podjela na: Kristalne panele i Tankoslojni film panele.

Kristalna tehnologija je trenutno najdugovječnija i s najvećim stupnjem iskorištenja, dok modernija, tankislojni film, zauzima sve veće udjele u cjelokupnoj proizvodnji.

Solarno kolektorska tehnologija

Solarno kolektorska tehnologija je princip grijanja tople vode, potpore centralnom grijanju te grijanje bazena pomoću toplinske Sunčeve energije.

Iako do sada poznata, izrazito je malo zastupljena kod naših građana, a sve to zbog slabe informiranosti i nedovoljne brige za energetske i financijske uštede na nivou države.

Solarna se kolektorska tehnologija sve više kombinira i sa centralnim grijanjem, tako da s jednim većim kolektorskim sistemom možemo znatno uštedjeti i dosta kasnije započeti sa klasičnim dogrijavanjem.

Tehnologija dizalica topline

Tehnologija dizalica topline po samom nazivu upućuje na podizanje topline na višu razinu ulaganjem male količine dodatne energije.

U biti, princip je isti kao u naših kuhinjskih hladnjaka, samo što je smjer obrnut, hladnjak oduzima toplinu namirnicama i ispušta ju u okolinu, dok kod dizalica topline isparivač se nalazi u jednom od tri toplija medija (okolni zrak, tlo, ili voda) iz kojih izvlači toplinu i pomoću kompresora početno zagrijani medij (npr. s 3° – 7°C diže toplinu djelovanjem kompresora na 50° ili 70°C).

Ovako zagrijani medij predaje toplinu kroz izmjenjivač spremniku za vodu (ili nekom drugom mediju – npr. za cijevi podnog grijanja). Pritom se medij hladi i povratnim vodom vrača u toplinsku pumpu.

NAŠA VIZIJA:

Želja i cilj nam je promocija, razvoj, izgradnja i eksploatacija obnovljivih izvora energije radi osiguranja pouzdane ekonomične proizvodnje električne i toplinske energije, uz ostvarenje ciljeva održivog razvoja i zaštite okoliša.

Oprema Za Solarnu Energiju

Uštedite na računima uz solarnu energiju! Vrhunski proizvodi i profesionalna instalacija. Obratite nam se telefonom i e-poštom.

NAŠA MISIJA:

Našu viziju ostvariti ćemo kroz promicanje, implementaciju i informiranje o prednostima proizvodnje električne i toplinske energije iz obnovljivih izvora energije koji sudjeluju u iskorištavanju prirodnih resursa bez ikakvog štetnog djelovanja na okoliš.

PREDMET POSLOVANJA:

 • kupnja i prodaja robe
 • obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
 • projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
 • nadzor nad gradnjom
 • poslovanje nekretninama
 • zastupanje stranih tvrtki
 • održavanje i popravak motornih vozila i motocikala
 • proizvodnja električne energije
 • prijenos električne energije
 • proizvodnja električne energije iz alternativnog izvora: solarna energija
 • proizvodnja, postavljanje, popravak i održavanje solarne opreme
  i uređaja solarnih sistema